Literarna delavnica

Mentorica: Lidija Kacin

Opis: Učenci so ob zaključku tabora strnili svoje vtise z delavnic, družabnih in športnih dogodkov v priložnostno glasilo ‘Medo utrinki’, ki ga bo prejel vsak udeleženec tabora …